Wie beheert uw gas- en elektriciteitsinstallatie

Je installatie bestaat zowel voor aardgas als elektriciteit uit drie delen.

Ten eerste, de leidingen en/of de kabels voor de meter die in de straat en het voetpad lopen. Ze worden geplaatst, onderhouden en hersteld door je netbeheerder. In onze contreien is dit Eandis of Infrax.

Vervolgens hebben we de leidingen en/of kabels achter de meter. Dit deel van de installatie dient geplaatst, onderhouden of hersteld te worden door de verbruiker of iemand die hij aanstelt, bijvoorbeeld, een (loodgieter)installateur. Het plaatsen, onderhouden en herstellen van de gas-of elektriciteitsmeter gebeurt ook door Eandis of Infrax.

Tenslotte hebben we de meter die het verbruik registreert en die wordt opgemeten door een ander onafhankelijk bedrijf, Metrix genaamd. Metrix stuurt deze gegevens door aan de energieleverancier waarmee je een leveringscontract hebt afgesloten. Vervolgens factureert deze je verbruik aan jouw door aan de vooraf vastgestelde contractvoorwaarden.

Zoals je uit het voorgaande kunt afleiden heeft diegene die je verbruik aanrekent niets te maken met de bevoorrading of de zekerheid van jouw gas of elektriciteit. De voortgang en kwaliteit van de levering van gas en elektriciteit staan ten allen tijde los van de verkoper. De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie inzake elektriciteit en aardgas) is een overheidsinstantie die de energieverkopers selecteert en controleert. Bij hen vind je diegene die nu aanbieden.

Ga naar www.vreg.be en klik door naar “Doe de V-test”. Neem je laatste afrekeningsfactuur van aardgas en elektriciteit erbij, scroll naar onder en duid de optie “zowel voor aardgas en elektriciteit” aan. Ga verder. Vul je postcode in en ga verder.Druk nogmaals op “Ga verder”. Vervolgens vul je je huidig elektriciteitstarief in en of je met aardgas verwarmt. Vind je niet onmiddellijk je elektriciteitstarief terug op je factuur vul dan de eerste optie “Enkelvoudig tarief” in. Ga verder en vul je facturatiegegevens in voor aardgas en elektriciteit en het aantal inwonende gezinsleden. Ga verder en je krijgt het resultaat van de vergelijkende berekening. Alle leveranciers staan opgelijst met hun respectievelijke jaarkost voor uw verbruik. Je kan ze ook sorteren door op de kolom te drukken. Je ziet dan meteen wie voor jouw verbruik de beste koop geeft.