Subsidies voor zonneënergie

De laatste tijd kent de industrie van de zonnepanelen een geweldige rush omwille van de geruchten die al een tijdje circuleren dat de premies zullen dalen... De kogel is nu door de kerk en er is duidelijkheid omtrent de premievorming voor de komende jaren en de bijhorende randvoorwaarden.

De Vlaamse Regering keurde begin deze maand het ontwerp van het groenestroomdecreet definifief goed. Dit decreet legt niet alleen de doelstellingen vast op vlak van groenestroomproductie, maar bepaalt ook de steunmaatregelen tot en met 2020. Zo voorziet het decreet om tegen 2020 13% van de geleverde elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen op te wekken. Aan gezinnen en bedrijven die interesse hebben om in groene stroom te investeren, wordt bovendien rechtszekerheid geboden over de steun die ze zullen krijgen. Daarnaast worden echter ook bijkomende randvoorwaarden opgelegd voor fotovoltaïsche zonnepanelen.

Positief is dat wie in de toekomst wil investeren in groene stroom, zeker kan zijn van de hem beloofde steun in de vorm van groenestroomcertificaten. Daar staat wel tegenover dat voor sommige groenestroombronnen de steun zal afnemen. Voor andere neemt deze echter weer toe. Zo zal er vanaf 2010 jaar na jaar minder neergeteld worden voor een groenestroomcertificaat voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Omgekeerd stijgt de steun voor energie uit wind en biomassa.

De federale herstelwet zal bovendien toelaten dat voor één investering tot vier keer de belastingaftrek kan gebruikt worden. Tegelijk worden echter ook een aantal randvoorwaarden aangepast, waarvan dit de voornaamste zijn :

  • Er wordt geen opbrengststeun meer toegekend voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen op niet-geïsoleerde zolders
  • En de kosten die de netbeheerders maken voor het opkopen van certificaten, zullen voortaan worden gesolidariseerd over alle netbeheerders. Dit is noodzakelijk, want vandaag betalen mensen in gebieden met veel groene stroom meer voor elektriciteit dan in streken met weinig groene stroom, terwijl iedereen er baat bij heeft. Met de nieuwe regelgeving zullen alle Vlamingen evenredig bijdragen tot de ontwikkeling van groene stroom.