Onderhoudswetgeving Vlaams Besluit van 8 december 2006

Op 1 juni 2010 wordt de bovenstaande wetgeving van kracht voor cv-ketels gestookt met gasvormige brandstoffen. Dit betekent dat voor deze datum alle verwarmingstoestellen met een vermogen tussen 20 en 100 kW moeten onderhouden en gekeurd worden. Het komt er op neer dat elke particuliere verwarmingsinstallatie hieronder valt.

Na de controle en het onderhoud ontvang je een verbrandings-en reinigingsattest. Als alles in orde wordt bevonden, dien je dan na twee jaar opnieuw een onderhoud en nazicht te laten doen.

Een regelmatige controle van je cv-ketel is een wettelijke verplichting waar je zelf alle baat bij hebt. Niet alleen bespaar je op je energiefactuur. Je zorgt er ook voor dat je huis steeds comfortabel warm blijft, met een veilige en goedwerkende installatie. Daarnaast draag je ook je steentje bij aan het milieu en aan het behalen van de Kyotonormen.

Voor een stooktoestel ouder dan 15 jaar: bijkomende verwarmingsaudit

Oudere cv-ketels hebben vaak een erg laag rendement en verslinden daardoor energie. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar het betekent ook dat je elke maand nodeloos een hoge energierekening gepresenteerd krijgt. De prestaties van oudere centrale verwarmingsinstallaties worden daarom best eens grondig onder de loep genomen door een deskundige vakman. Zo’n eenmalig grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie is in Vlaanderen voortaan verplicht voor alle cv-ketels die ouder zijn dan 15 jaar en met een vermogen tussen 20 en 100 kW . Die doorlichting wordt een verwarmingsaudit genoemd.Na dat onderzoek krijg je van mij een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van je oude installatie te verbeteren. Ook verneem je of het slim is om je oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel. Uiteraard bepaalt je zelf of en hoe je dat advies verder ter harte neemt.