Het onderhoud van uw gasverwarmingsketel

Deze materie is geregeld in een Besluit van de Vlaamse regering van 8/12/2006 dat in werking is getreden op 01/06/2007. Volgens dit besluit moet elk toestel dat dient voor de productie van verwarming of warmwater verplicht worden nagekeken om de twee jaar. Dit geldt enkel voor toestellen met een vermogen tussen de 20 kW en 100 kW. Het komt hierop neer dat alle huishoudelijke toestellen voor verwarming en warmwater hieronder vallen. Schrik niet, de termijn om aan de wetgeving te voldoen is reeds verlengd van 01/06/2007 naar 01/10/2010. Dus vóór deze datum dient uw toestel nagekeken te zijn.

Onderhoud gasverwarmingsketel: werkwijze

  1. Eerst en vooral zal de istallateur metingen uitvoeren om te kijken of de uitlaatgassen van je toestel de opgegeven grenzen niet overschrijdt. Is dat wel zo dan moet het toestel hierop worden nagekeken of vervangen. 
  2. Ten tweede wordt het toestel gereinigd en afgesteld en worden de metingen opnieuw uitgevoerd ter controle. Van dit onderhoud en de metingen dien je van hem een attest te ontvangen waarop een officieel erkenningsnummer van de installateur staat. 
  3. Ten slotte zal hij als het toestel ouder is dan vijftien jaar, een verwarmingsaudit uitvoeren waaruit zal blijken hoeveel je zou kunnen besparen als je het verwarmingstoestel zou vervangen. Let wel, de audit is dan wel verplicht, je bent evenwel niet verplicht om je toestel te vervangen.

Contacteer ons voor het onderhoud van je gasverwarmingsketel, een onderhoudscontract of gewoon meer info over deze voorschriften.